دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند، اسفند ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

The 12th International Conference on Electrical Engineering, Electronics and Smart Networks

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند