هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

7th International Conference on Electrical, Electronics and Smart Grid Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند