هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند، مرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

8th International Conference on Electrical, Electronics and Smart Grid Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند