دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

Second International Conference on Electrical, Electronic and Network Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.