دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

The 10th International Conference on Electrical Engineering, Electronics and Smart Networks

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند