یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند، مرداد ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

The 11th International Conference on Electrical Engineering, Electronics and Smart Networks

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند