ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

Sixth International Conference on Electrical, Electronics and Smart Grid Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند