نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند، دی ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

The 9th International Conference on Electrical Engineering, Electronics and Smart Networks

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند