نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند، دی ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

The 9th International Conference on Electrical Engineering, Electronics and Smart Networks

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۳۹۸)

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۳۹۹)

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۳۹۹)

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۰)

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۰)

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۱)

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۱)

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۲)

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۲)

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۲)

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند (۱۴۰۳)مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند