هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

The 8th International Conference on Technology Development in Electrical Engineering in Iran

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران