چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، مهر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

Fourth International Conference on Technology Development in Iranian Electrical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران