دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

2nd International Conference on Technology Development in Electrical Engineering of Iran

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران