ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

Sixth International Conference on Technology Development in Iranian Electrical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران