سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

3rd International Conference on Technology Development in Electrical Engineering of Iran

پوستر سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران