پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، خرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

Fifth International Conference on Technology Development in Iranian Electrical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران