هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

7th International Conference on Technology Development in Iranian Electrical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران