کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

International Conference on Electrical, Computer and Mechanics of Iran

پوستر کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران