چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

14th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی