هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، شهریور ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر هشتمین  کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی