دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مهر ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

Twelfth National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک مجله علمی تخصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی