دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

Second National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی