ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

6th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی