سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

13th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی