یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تیر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

Eleventh National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک مجله علمی تخصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی