هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، خرداد ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

8th National Conference on New and Up-to-Date Achievements in Engineering Sciences and New Technologies

پوستر هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید