هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، خرداد ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

7th National Conference on New and Updated Achievements in Engineering Sciences and New Technologies

پوستر هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.