دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

The 2rd Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology

پوستر دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ توسط ،پايگاه علمي شهيد خجسته رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید