چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، بهمن ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

4th Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology

پوستر چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.