سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، خرداد ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

The 3rd Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology

پوستر سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید