کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، شهریور ماه ۱۳۹۶

کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

Conference on New Achievements in Engineering Science and new Technology

پوستر کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،پايگاه علمي شهيد خجسته در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید