پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، تیر ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

The 5th Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology

پوستر پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید