ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید، دی ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

The 6th Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology

پوستر ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید