دوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، مهر ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

12th National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

دوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن،انجمن تحلیل پوششی داده های ایرانموسسه آموزش عالي آيندگان تنكابن برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.