دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ماه 97

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

10th National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه خوارزمی - انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها در شهر کرج برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

تئوری تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری چند معیاره

تحلیل پوششی داده‌ها در تصمیم‌سازی

تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

تحلیل پوششی داده‌ها، کلان داده و داده‌کاوی

نایقینی در تحلیل پوششی داده‌ها

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در

  • اقتصاد، مدیریت
  • انرژی، صنعت
  • علوم کامپیوتر
  • علوم زیستی
  • علوم زمین
  • علوم نظامی
  • زنجیره تأمین
  • بهداشت و
  • خدمات