ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، آذر ماه ۱۳۹۳

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

Sixth International Conference on DEA

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،انجمن تحلیل پوششی داده های ایران در شهر لاهیجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها