ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

Sixth International Conference on DEA

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در شهر لاهیجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها