ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، آذر ماه ۱۳۹۳

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

Sixth International Conference on DEA

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان در شهر لاهیجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها