هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ماه 94

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

7National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-نظریه های اساسی در تحلیل پوششی داده ها
- تحلیل پوششی داده ها در علوم 
-تحلیل پوششی داده ها ی فازی
- تحلیل پوششی داده های تصادفی
- تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها
-الگوریتم های فراابتکاری در تحلیل پوششی داده ها
-کاربرد تحلیل پوششی داده ها در صنعت
-کاربرد تحلیل پوششی داده ها در نظام مدیریتی و ارزیابی عملکرد