یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ماه ۱۳۹۸

یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

11th National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن تحلیل پوششی داده های ایران در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.