نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

9th National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بجنورد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 تئوری تحلیل پوششی داده ها
 مدل های ترکیبی، شبکه ای و پیچیده
 نایقینی در تحلیل پوششی داده ها
 چارچوب و شاخص‌های ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه
 الگوهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برنامه ششم توسعه
 ارزیابی بخش های مختلف اقتصادی در سطح کلان و استانی
 جایگاه تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد دستگاه های حاکمیتی
 کاربرد تحلیل پوششی داده ها در صنعت، کشاورزی، خدمات و بهداشتمقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها