نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ماه ۱۳۹۶

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

9th National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،انجمن تحلیل پوششی داده های ایران در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها