نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه، بهمن ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه

Ninth International Conference on Earthquake and Structures

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه

نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي استان كرمان - پژوهشكده زلزله و سوانح طبيعي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه