هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، آذر ماه ۱۳۹۷

هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

Eighth National Conference on Earthquake and Structures

پوستر هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي استان كرمان -دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه