پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

5th National Conference on Earthquake and Structural

پوستر پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،جهاد دانشگاهي استان كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه