دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، مهر ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

2nd International & 6th National Conference on Earthquake and Structural

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ توسط ،جهاد دانشگاهي استان كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه