سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، مهر ماه ۱۳۹۱

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

Third National Conference on Earthquakes and Structures

پوستر سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط جهاد دانشگاهی،پژوهشكده زلزله و سوانح طبيعي جهاد دانشگاهي استان كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه