هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

پوستر هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي استان كرمان- دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه