هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بهمن ماه ۱۳۹۷

هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Eighth National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكيثقذر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت