دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، دی ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Second National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۱ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت