ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، دی ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Sixth National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت