اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بهمن ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

First National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت