اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بهمن ماه 90

اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

First National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده پولی و بانکی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1.     ارزیابی تحولات در دهه گذشته
1-1- همزیستی ابزارهای نوین و سنتی پرداخت
1-2- ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشور در مقایسه با اقتصاد‌های مشابه
1-3- ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی، فناوری، حقوقی و مدیریتی کشور
1-4- زیرساخت‌های پرداخت و تسویه در نظام بانکی کشور
1-5- زیرساخت‌های پرداخت درون بانکی
1-6- تغییر درالگوهای پرداخت کلان
1-7- تغییر در الگوهای پرداخت خرد
1-8- خدمات ارزش افزوده بانک‌ها
1-9- نقش نظارتی بانک مرکزی و حوزه رقابت بانک‌ها

2.     چشم‌انداز دهه پیش‌رو
2-1- چارچوب حقوقی و نهادی
2-2- نقشه راه و هدف‌گذاری
2-3- هویت دیجیتالی نظام بانکی
2-4- تعامل با سایر نهادهای سیاستی و اقتصادی
2-5- محصولات
2-6- مدیریت پرداخت‌های کلان
2-7- مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت (خزانه)
2-8- تصفیه (Clearing) پرداخت‌های نوین و سنتی بین بانکی و درون بانکی
2-9- برداشت مستقیم (DD) و واریز مستقیم (DC)
2-10- پرداخت‌های انبوه و خرد
2-11- پرداخت های شرکتی
2-12- تمرکز حساب‌ها
2-13- استانداردهای شماره حساب بانک‌ها
2-14- اوراق بهادار الکترونیک 

3.     چالش‌های پیش‌رو
3-1- اعتمادسازی
3-2- فرهنگ سازی
3-3- چالش‌های حقوقی
3-4- مدیریت ریسک عملیاتی و تهدیدات فناوری
3-5- نقش نظارتی بانک مرکزی
3-6- حوزه رقابت بانک‌ها
3-7- توسعه نرم‌افزارهای بانکی
3-8- ایجاد مراکز داده
3-9- بومی‌سازی نرم افزارهای وارداتی
3-10- تامین نقدینگی بانک ها در نظام های پرداخت
3-11- مدیریت نقدینگی بانک‌ها
3-12- اثر سامانه‌های ملی پرداخت بر ساختار مبادلات پولی کشور
3-13- اتصال به سوئیچ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

4.     سنجش کارایی اقتصادی بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت‌ها
4-1- بررسی عملکرد بانک‌ها
4-2- اثر‌گذاری تحولات بر اقتصاد کلان
4-3- اثرگذاری تحولات بر اقتصاد خرد (بانک‌ها، بنگاه‌ها، خانوار)
4-4- اثر جایگزینی ابزارهای پرداخت الکترونیک بر ابزارهای سنتی
4-5- افزایش کارایی سرمایه گذاری‌ها با ایجاد زیرساخت‌های مشترک

5.     چشم‌انداز بین‌المللی فناوری
5-1- بانکداری همراه و پول همراه
5-2- بانکداری مجازی
5-3- سیستم‌های پرداخت منطقه‌ای
5-4- آینده صنعت کارت‌های پرداخت
5-5- مقابله نظام بانکی با کلاهبرداری (Fraud) در پرداخت‌های خرد
5-6- افق پول الکترونیک و پرداخت‌های ریز

6.     بررسی روندهای مدیریت و فناوری اطلاعات
6-1- روندهای سخت افزار، شبکه و مراکز داده‌ها
6-2- معماری و پلاتفرم
6-3- مدیریت تداوم کسب و کار (Business Continuity)
6-4- بانکداری چابک (Agile Banking)
6-5- امنیت
6-6- بانک‌‌های اطلاعاتی درون بانکی و بین بانکی

7.     نرم افزارهای بانکی
7-1- مدیریت ریسک
7-2- رتبه‌بندی اعتباری
7-3- مبارزه با پولشویی
7-4- تشخیص و مقابله با کلاهبرداری (Fraud)
7-5- مدیریت ذخایر

8.     ایده‌های نو
8-1- خلق و ارائه موضوعات نو

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت