چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بهمن ماه ۱۳۹۳

چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Fourth National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت