چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بهمن ماه 93

چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Fourth National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده پولی و بانکی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

چشم انداز بانکداری از منظر فناوری اطلاعات
کلان‌روندهای صنعت بانکداری در جهان
مدل های بانکی نوین ایران
کاربرد دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
رتبه بندی بانک‌ها از منظر فناوری اطلاعات

توانمندسازی بانک‌ها به کمک فناوری اطلاعات
سامانه اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی مشتریان
شخصی‌سازی خدمات بانکی
سامانه‌های فناورانه شناسایی، تقویم و مدیریت ریسک
نقش فناوری اطلاعات در تسهیل دسترسی به اعتبارات خرد
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت مطالبات غیرجاری
نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کنترل داخلی بانک‌ها
نقش فناوری اطلاعات در تسهیل مبادلات بازار پول و سرمایه
مدیریت اطلاعات محور و ابرداده‌ها
فناوری اطلاعات و درآمدهای کارمزد محور
 نقش داده‌کاوی در کسب و کار بانکی

بانکداری باز (Open Banking)
معماری‌های جدید سامانه‌های بانکداری یکپارچه (core banking)
الش‌های بانکداری یکپارچه در ایران
مهاجرت در سامانه‌های بانکداری یکپارچه
بانکداری چابک

چشم انداز نظام‌های پرداخت
نقشه راه 1400 بانک مرکزی و بانک‌ها
معماری سامانه‌های پرداخت کشور
چالش کارت‌های اعتباری
چالش پرداخت های فرامرزی
سامانه‌های پرداخت خرد: زیرساخت‌ فنی و مقرراتی، بازیگران، نظام انگیزشی، ابزارها 

نظارت و نظام‌های پرداخت
نظارت داده- محور
انطباق با مقررات بین‌المللی زیرساخت بازارهای مالی (FMI)
نظام پرداخت های دولتی
راهبری و پایش (oversight)مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت