هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بهمن ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Seventh National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت