سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، دی ماه ۱۳۹۲

سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

Third National Conference on Electronic Banking and Payment Systems

پوستر سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده پولی و بانکی،پژوهشكده پولي و بانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت